Giả thuyết One Piece 997: Black Maria là thành viên quân cách mạng nằm vùng trong băng Kaido?

Bình thản trong cuộc chiến, tỏ vẻ hiểu rõ và chủ đích nhắm vào Sanji, nhiều khả năng cô gái này chính là quân mình. Khi chap 996 ra mắt, tôi từng có một giả thuyết về khả năng xuất hiện của Quân Cách Mạng tại Wano vì nhiều lý do. Để không làm mất […]

Tiếp tục xem