Chỉ cần bắn vi sóng vào nước là cũng có thể tạo ra hydro, các nhà khoa học mở cánh cửa tạo pin sạc siêu nhanh

Chỉ bằng một đột phá, nhóm các nhà nghiên cứu khiến cả ngành năng lượng, ngành khoa học vật chất, ngành du hành vũ trụ hồ hởi ra mặt. Một nhóm các nhà nghiên cứu tới từ Đại học Kỹ nghệ Valencia (Universitat Politècnica de València – UPV) và Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia […]

Tiếp tục xem