Dragon Ball Super Heroes sẽ mang đến 2 trạng thái siêu mạnh Ultra Instinct và SSJ4 của Vegito

Đây chắc chắn là những hình thức mạnh mẽ nhất mà chúng ta được chứng kiến từ trước đến nay. Sau một khoảng thời gian rất dài im hơi lặng tiếp thì bộ phim Super Dragon Ball Heroes cũng đã tiếp tục được ra mắt với những diễn biến mới. Trong đó được biết sắp có sự […]

Tiếp tục xem