Dragon Ball Super: Hùng mạnh vào loại bậc nhất, thế nhưng Beerus vẫn phải chịu lép vế trước 4 vị thần hủy diệt này

4 vị thần hủy diệt của vũ trụ số 1, 5, 8 và 12 có thể nói là những nhân vật mạnh nhất trong dàn 12 vị thần hủy diệt tối cao đứng đầu các vũ trụ.   Là sinh vật toàn năng sở hữu sức mạnh đủ để phá hủy toàn bộ sự sống […]

Tiếp tục xem